Alla inlägg av 8D

Klass 8D började på Karlbergsskolan i Köping höstterminen 2015. Under fyra år kommer vi att driva den här bloggen och berätta vad vi gör i skolan, tillsammans med våra kontaktlärare Anna och Joel.

Om PISA, skärmtid och sömn

Det kommer ganska ofta larmrapporter om tillståndet i den svenska skolan, och den senaste i raden som fick stor uppmärksamhet var den delrapport ur PISA 2012 som handlade om IT-användande och skolresultat (refererad av Skolverket här). Extremt IT-användande påverkar skolresultaten negativt är sensmoralen, och det är ju egentligen ganska självklart, som med allt som går till överdrift.

Vår bild av den svenska skolan i allmänhet och Karlbergsskolan i synnerhet är aningen mer positiv än den som tonar fram i rapporter och inte minst i nyhets- och opinionsjournalistiken, men naturligtvis kan det finnas viktiga lärdomar att dra ändå.

Karlbergsskolan är sedan 2009 en ”en-till-en”-skola, där varje elev har en egen bärbar enhet som pedagogiskt hjälpmedel och för kommunikation med lärare och varandra, men tekniken har ju självklart inget, eller åtminstone mycket litet, egenvärde. iPaden ersätter inte annan undervisning men är ett fantastiskt pedagogiskt redskap när den används rätt. Därför använder vi på Karlbergsskolan inte iPaden i alla situationer utan försöker att använda den just ”på rätt sätt”, som ett av många pedagogiska redskap i en varierad undervisning. Vi hoppas att elevernas bild bekräftar detta.

Men eleverna använder ju inte bara sina iPads på lektionerna, utan även på raster och på fritiden, och stimulansen och distraktionen som kan komma från Internet, sociala medier och spel är oändlig. Och det är vår gemensamma uppgift att hjälpa dem att finna balans även här, och på våra välkomstsamtal har vi fört på tal och diskuterat skärmtid och sömnvanor hemma. Den här kommentaren till de nya PISA-resultaten ur ett elevhälsoperspektiv är läsvärd, och anknyter till det vi pratade om –  ta er gärna tid att läsa den!

Sömn, skärmtid och skolprestation

Hälsningar Joel och Daniel