Om 6789D.se

Den här bloggen har byggts upp av klass 8D på Karlbergsskolan i Köping, tillsammans med våra kontaktlärare Daniel, Joel och Anna. Bloggen startades i augusti 2015 då klassen började sexan på Karlbergsskolan, och är ett långsiktigt projekt under hela högstadiet – därav namnet 6789D.

Syfte och mottagare

Bloggen har dubbla syften och mottagare – klassen själv, som ett forum där vi får berätta, dela bilder, arbeta med källkritik och upphovsrätt och fördjupa oss i saker vi arbetar med, men också för att ge struktur och påminna om veckans planering. Mottagare är dessutom är elevernas målsmän och övriga intresserade, för att de ska få inblick i skolans verksamhet och se vad vi håller på med, och kunna hjälpa eleverna med deras planering. Bloggen är klassens huvudsakliga informationskanal där vi lägger upp allt som passar.

Den pedagogiska kopplingen

Bloggandet är, förutom roligt och praktiskt ur informationssynpunkt, väldigt lärorikt och relevant för många ämnens kursplaner. Några exempel:
”Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”;  ”Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form”; ”Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till, och med vilket syfte”. (Svenska, LGR11)
”Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt”; ”Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.” (Samhällskunskap, LGR11)
Svenska och Samhällskunskap är de mest uppenbara pedagogiska kopplingarna, men att blogga leder också, bland annat, till samtal om (nät)etik och rätt och fel, till diskussioner om bildkomposition och redigering, och ger dessutom viktiga färdigheter inom EU:s nyckelkompetenser för framtiden.
I takt med att eleverna blir äldre och lär sig mer kommer de att få mer och mer inflytande  över bloggen, är tanken.

Om upphovsrätten

Vi har lärt oss om, och kommer att fortsätta att arbeta med, upphovsrätt och att man inte kan använda vilka bilder eller låtar som helst som man hittar på Internet. För det mesta använder vi därför bilder som vi tagit själva och som vi själva äger upphovsrätten till, och annars börjar vi våra bildsökningar på search.creativecommons.org eller Googles bildsök med filtrerade användningsrättigheter.

Vad vi lärt oss och varför vi vill vinna Webbstjärnan

När vår klass bildades i höstas kom vi från sex olika mellanstadieskolor, och bloggen har definitivt bidragit till att skapa en stark klasskänsla i vår nya klass. Vi arbetar tillsammans med bloggen varje vecka och den är något vi är stolta över. Vi har lärt oss om tekniken att blogga, om källkritik och upphovsrätt, om att ta bättre bilder, om att formulera sig på ett sätt som passar ett blogginlägg, om nätetik och mycket mer. Vi tycker att vår blogg är bra, trevlig och tydlig, den uppdateras ofta och med blandat innehåll, man kan ha kontakt med oss via kommentarer eller formulär, och den ger en bra bild av vad vi gör i klassen. Om vi vinner skulle det ge oss en massa energi att förbättra och jobba ännu mer med bloggen.

Hoppas ni tycker om vår blogg!
Hälsningar 8D, Karlbergsskolan

Bakgrund höst 5
6D september 2015

One thought on “Om 6789D.se”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Fyra år på Kabbe – i en klass för sig