Den här bloggen har byggts upp av klass 9D på Karlbergsskolan i Köping, tillsammans med våra kontaktlärare Daniel, Joel och Anna. Bloggen startades i augusti 2015 då klassen började sexan på Karlbergsskolan, och är ett långsiktigt projekt under hela högstadiet – därav namnet 6789D.

Syfte och mottagare

Bloggen har dubbla syften och mottagare – klassen själv, som ett forum där vi får berätta, dela bilder, arbeta med källkritik och upphovsrätt och fördjupa oss i saker vi arbetar med, men också för att ge struktur och påminna om veckans planering. Mottagare är dessutom är elevernas vårdnadshavare och övriga intresserade, för att de ska få inblick i skolans verksamhet och se vad vi håller på med, och kunna hjälpa eleverna med deras planering. Bloggen är klassens huvudsakliga informationskanal där vi lägger upp allt som passar.

Hoppas ni tycker om vår blogg!
Hälsningar 9D, Karlbergsskolan

Bakgrund höst 5
6D september 2015